Олімпіада з англійської мови

Головна мета навчання іноземної мови полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом.  Навчання іноземної мови у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі надзвичайно важливо, оскільки в цей період закладаються психолінгвістичні основи іншомовної комунікативної компетенції, необхідні та достатні для подальшого її розвитку й удосконалення. Тут відбувається становлення засад для формування іншомовних фонетичних, лексичних, граматичних та орфографічних навичок, а також умінь сприймати на слух, говорити, читати й писати у межах визначених програмою результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. Зміст навчання іноземної мови добирається відповідно до психо-фізіологічних особливостей учнів. У  школі важливо зацікавити учнів вивченням іноземної мови, викликати в них позитивне ставлення до предмета, вмотивувати необхідність володіння іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування.

Заохочуючи дітей до навчання, в школі було проведено заочний тур олімпіади з англійської мови. Завдання були подані на платформі  Classtime, коди були надіслані дітям, у визначений час учні виконували завдання

         Переможцями олімпіади стали:

8 клас – І місце Онищак Мар’яна (вчитель Кульбачна О.В.),

ІІ місце Діус Владислав (вчитель Кульбачна О.В.),

ІІІ місце Заведія Олег(вчитель Кульбачна О.В.),

 Голубєв Володимир(вчитель Кульбачна О.В.)

9 клас – І місце  Бороздих Катерина(вчитель Хижняк Ю.М.),

 ІІ-  Мартинюк Валерія (вчитель Хижняк Ю.М.), 

ІІІ-  Козак Дар’я(вчитель Хижняк Ю.М.),

Науменко Яна(вчитель Хижняк Ю.М.)

10 клас – І місце Хоменко Дарина(вчитель Макадзеба І.І. ) 

ІІ місце Федорова Анастасія і Зоріна Валерія(вчитель Лук’яненко О.В.)

 ІІІ місце Кушнір Юліана і Нікітіна Аліна (вчитель Лук’яненко О.В.)

11 клас –І місце  Орел Ярослав(вчитель Макадзеба І.І.)  

ІІ місце Власенко Назар   (вчитель Макадзеба І.І.), Дахно Єлизавета(вчитель Макадзеба І.І.)

 ІІІ місце Сердюк Костянтин(вчитель Макадзеба І.І.)

Вітаємо учнів та їх вчителів з перемогою.

Бажаємо подальших успіхів!