Home » Сторінка бібліотекаря » ПЛАН РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 32 ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2017 – 2018 н.р.

ПЛАН РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 32 ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2017 – 2018 н.р.

Підсумки роботи шкільної бібліотеки за  2016-2017 н.р

            У Законі України «Про загальну середню освіту» важливе місце відводиться культурно-виховній і просвітницькій роботі у закладах освіти. Шкільна бібліотека є важливим засобом і формою втілення в життя цієї вимоги. Саме вона сприяє формуванню культури читання, саморозвитку особистості дитини, підвищенню інформаційної, освітньої, пізнавальної, інтелектуальної діяльності учнів.

Робота шкільної бібліотеки ґрунтується на таких нормативно-правових документах:

 • Конституція України;
 • Закон України «Про бібліотеку і бібліотечну справу»;
 • Закон України «Про мови в Україні»;
 • Закон України «Про загальну середню освіту»;
 • Положенні «Про шкільну бібліотеку».

Основні завдання шкільної бібліотеки:

– сприяти реалізації державної політики в галузі освіти;

– виховувати у школярів інформаційну культуру, культуру читання, формувати вміння користуватися бібліотекою, її послугами, довідковим апаратом;

– сприяти самоосвіті учнів та педагогів за допомогою різних форм і методів бібліотечної роботи.

Найважливішим завданням шкільної бібліотеки є якісне і своєчасне забезпечення підручниками всіх учнів школи. Задачі, які стоять перед бібліотекою для виконання цього завдання: облік, обробка, розміщення підручників, зберігання фонду, робота з каталогом.

Протягом  навчального року проводилися рейди перевірки підручників, заходи, які допомагають зберегти підручник та вчать учнів дбайливому ставленню до книги. Проводиться відповідна робота з боржниками. Бібліотечним активом зі збереження шкільних підручників проведені рейди щодо оцінки стану підручників учнів школи.

Основними функціями шкільної  бібліотеки є: навчальна, виховна, інформаційна, пізнавальна, розвиваюча, культурологічна.

Загалом бібліотечний ресурс складається з книг, періодичних видань,  системи каталогів. За змістом фонд бібліотеки школи є універсальним і представлений  різногалузевою літературою: історичною,  художньою,  природничо-науковою, суспільно-політичною  (в тому числі педагогічною та психологічною), мовознавством та літературознавством, а також значною кількістю довідкової (словники, довідники, енциклопедії та бібліографічні покажчики).

Вилучення застарілої за змістом та фізично зношеної літератури проводилося дуже обережно, з урахуванням доцільності.  Вилучалися лише підручники, які не відповідали вимогам нових навчальних  програм.

Передплата періодичних видань на сучасному етапі є одною з найважливіших ділянок діяльності бібліотеки, саме тому цьому питанню приділяється особлива увага. На 2016 рік передплачено:

Періодичні видання:

Газети  – 3

 1. Праця і зарплата
 2. Практикум управління
 3. Розкажіть онуку

 

Журналів – 4

 1. Бюджетна бухгалтерія
 2. Довідник директора
 3. Шаблони документів
 4. Шкільний бібліотекар

 

На початку навчального року забезпечено вчителів та учнів навчальними програмами, підручниками та навчально – методичною літературою.

Протягом навчального року у бібліотеці проведені такі заходи:

книжкові виставки :

«Черкащина – ти серце України»

«Твоє життя твій вибір»

«Я обираю енергозбереження»

«Наша дума, наша пісня не вмре, не загине» та ін.

Бібліотечні уроки:

– «Мандрівка книжковим містом» – 1 клас

– «З книгою на ти»        – 2 клас

– «Світ періодики»    – 3 класи

– «Помічник чудовий – каталог книжковий» – 4 клас

– «Книга – твій найкращій друг» – 5-6 класи

– «Віртуальна екскурсія бібліотеками світу»     – 7-8 класи

– «Методи самостійної роботи з книгою»  – 9 клас

Міжнародний місячник шкільних бібліотек «Виховуємо громадянина – патріота України» (за окремим планом);

Тиждень дитячої та юнацької книги.  (за окремим планом)

Між тим, в діяльності бібліотеки залишились труднощі, які бібліотека не спроможна подолати самостійно. Як і в попередні роки, негативно позначається на діяльності бібліотеки наступне:

– недостатнє фінансування поповнення фонду.

Протягом навчального року бібліотекари брали участь у міських семінарах шкільних бібліотекарів, школах майстерності, шкільних педагогічних радах, методичних засіданнях.

 

Основні завдання і напрями роботи бібліотеки

у 2017-2018  навчальному році

Невід’ємною складовою науково-освітянського та інформаційного простору є бібліотеки, які накопичують, зберігають і поширюють знання, що зафіксовані у друкованих та інших носіях інформації. Саме бібліотека є найважливішою творчою лабораторією, саме від її ресурсів і послуг залежить якість та зміст навчально-виховної роботи. Книга – це скарб, мудрість і досвід, ретельна праця, творча думка і презентація ідей.

Сьогодні основними завданнями шкільної бібліотеки є:

 • Піднесення бібліотечної справи на якісно новий рівень, інформатизація бібліотечних процесів, впровадження в роботу бібліотеки нових інформаційно-комунікаційних технологій, навчання користувачів технологіям інформаційного самообслуговування, створення нових та поповнення існуючих баз даних матеріалів, необхідних для забезпечення навчально-виховного процесу.
 • Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу; виховання загальної культури, національної свідомості, шанобливого ставлення до книги.
 • Підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функцій, які вміщують найповніше інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу, надання інформаційно-методичної допомоги учням, педагогам в оволодінні основами наук і організації навчально-виховного процесу
 • Координація роботи шкільної бібліотеки зі школярами, педагогами, батьками в популяризації книги, в задоволенні інформаційних потреб книгокористувачів, формуванні в них навички читання літератури.
 • Виховання у школярів інформаційної культури, культури читання; формування вмінь користуватись бібліотекою, її послугами, книгою, довідковим апаратом, базами даних, розвиток творчої думки, пізнавальних здібностей та інтересів школярів. Забезпечення росту професійної компетентності педагогічних кадрів.
 • Систематична робота шкільного бібліотекаря зі збереження, зміцнення та розширення книжкового фонду, формування ядра книжкового фонду, основу  якого складала б українська книга; поповнення шкільного фонду краєзнавчими й бібліотекознавчими матеріалами, літературними доробками місцевих авторів; розширення книжкового фонду  засобами проведення доброчинних акцій «Подаруй книгу».
 • Якнайповніше забезпечення реалізації таких принципів функціонування шкільної бібліотеки, як пріоритет читацьких інтересів, глибоке і копітке їх вивчення та задоволення відповідно до можливостей бібліотеки: формування в дітей стійкої потреби в книзі.
 • Популяризація книги, постійне оновлення матеріалів, календаря пам’ятних дат, даних про новини бібліотеки, нові надходження, програмних творів, творів письменників Запоріжжя, рекомендаційних списків літератури та іншої інформації.
 • Підвищення авторитету шкільного бібліотекаря, збільшення ролі його праці в навчально-виховному процесі школи, сприяння зростанню соціальної активності шкільного бібліотекаря, його готовності до сприйняття нових ідей, маркетингової діяльності як засобу та інструменту оптимізації процесу обслуговування і розширення сфери впливу шкільної бібліотеки.

 

 

 1. ІНФОРМАЦІЙНО – БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА.

 

п/п    

                      Назва заходу Клас Дата

проведення

Виконавець Відмітка   про виконання
1 Видача підручників 1-11 Серпень-вересень ДумаленкоН.В., Настенко О.В.

 

 
2 Підбірка матеріалів на допомогу вчителю, методичні рекомендації до початку навчального року 1-11 Серпень ДумаленкоН.В., Настенко О.В.

 

 
3 Підбірка матеріалів до проведення першого уроку за рекомендованою темою 1-11 Серпень Настенко О.В.

 

 
4 Підготовка звітності по забеспеченню підручниками учнів школи 1-11 Серпень-

вересень

ДумаленкоН.В.  
5 «Бібліотечний вернісаж». Екскурсія 1-х класів до бібліотеки 1 Вересень ДумаленкоН.В., Настенко О.В.  
6 Бібліотечний урок «Каталоги та картотека шкільної бібліотеки» 4 Вересень ДумаленкоН.В.  
7 Огляд нових надходжень б-ка Вересень ДумаленкоН.В.  
8 Бібліотечний урок «Електронні бібліотеки на допомогу навчанню. Знамениті бібліотеки світу» 5 Вересень ДумаленкоН.В., Настенко О.В.  
9 Підбірка матеріалів до бесіди «Обережно, отруйні гриби!» 1-11 Вересень ДумаленкоН.В., Настенко О.В.  
10 «У світі казки, музики та барв» (літературна гра-подорож) 1 Вересень ДумаленкоН.В., Настенко О.В.  
11 Бібліотечний урок «Книга незвичайна – книга віртуальна». (Основні елементи книги) 3 Жовтень ДумаленкоН.В.  
12 Бібліотечний урок

«Віртуальні бібліотеки: мандрівка сторінками сайтів дитячих видань.»

 

7

Жовтень ДумаленкоН.В.  
13 Літературна конференція «Письменники-ювіляри 2018 року» б-ка 11 Жовтень Солодовніікова С.О.,

ДумаленкоН.В.

 
14 Бібліотечний урок «Ти пам’ятай, ніколи не забудь…» до Дня визволення України від фашистських загарбників.  4 Жовтень ДумаленкоН.В.  
15 Книжкова виставка до дня Української письменності б-ка Жовтень ДумаленкоН.В.  
16 Підписка переодичних видань на 2018 рік б-ка Листопад ДумаленкоН.В.  
17 Вікторина «Моя країна – незалежна Україна!» 6 Листопад ДумаленкоН.В., Настенко О.В.  
18 Бібліотечний урок ««Подорож книжковими полицями» 5 Листопад Думаленко Н.В.  
19 Бібліотечний урок «Подорож у країну «Журналія». Періодичні видання для учнів початкової школи. (огляд-реклама видань) 4 Листопад Думаленко Н.В.  
20 Виставка  матеріалів на тему: «Голодомор в  Україні в 1932 – 1933 рр.» 11  Листопад Учителі історії,

Думаленко Н.В.

 
21 Підбірка матеріалів по темі:

–          «Мої права та обов’язки»

–          «Право, обов’язок, свобода та відповідальність» «Громадянське суспільство – гарантія дотримання прав людини»

б-ка

1-11

Листопад ДумаленкоН.В., Настенко О.В.  
22 Библіотечний урок «Правила спілкування з книгою. Гігієна читання» 2 Листопад Думаленко Н.В.  
23 Виховний захід  до Дня пам’яті жертв голодомору 7-8 Листопад Сидоренко Н.В., Яхненко О.В.,

ДумаленкоН.В., Настенко О.В.

 
24 Підбірка матеріалів по темі:

–           «Ми – українці».

–          «Україна – наша Батьківщина».

–          «Захист Вітчизни – обов’язок громадянина»

1-11 Грудень ДумаленкоН.В., Настенко О.В.  
25 Книжкова виставка до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом «Чи бути здоровом – вирішуєш ти» б-ка Грудень Думаленко Н.В.  
26 Бібліотечний урок «Робота з довідниками, словниками» 3-4 Грудень Думаленко Н.В.  
27 Інформаційно-оглядова виставка періодичних видань до Всесвітньго дня прав людини б-ка Грудень Думаленко Н.В.  
28 Бесіда «48 книг, які необхідно прочитати кожному» 7 Грудень Думаленко Н.В.  
29 Бесіда «Новорічне свято» 1-2 Грудень Думаленко Н.В.  
30 Книжкова виставка «Їх іменами названі вулиці нашого міста» б-ка Грудень ДумаленкоН.В., Настенко О.В.  
31 Подорож до «Країни ввічливість»

2-3 класи

б-ка Грудень Класоводи,

педагог-організатор,

Думаленко Н.В.

 
32 Книжкова виставка до дня народження  В.Симоненка б-ка Січень Думаленко Н.В.  
33 Бібліотечний урок «Від папіруса до книги» 2 Січень Думаленко Н.В.  
34 Книжкова виставка  «День соборності України» б-ка Січень Думаленко Н.В.  
35 Підбірка літератури та книжкова виставка «Вибір професії – крок до життєвого успіху»

–          «Праця – джерело життя і головна його прикраса»

–          «Усі професії важливі, обирай свою»

–           «Держава потребує професіоналів»

б-ка

1-11

Січень ДумаленкоН.В., Настенко О.В.  
36 Вивчення читацікої активності учнів школи б-ка

5-11

Січень Думаленко Н.В.  
37 Проведення рейду перевірки підручників 1-11 Січень Думаленко Н.В.  
38 Бібліотечний урок-вікторина  «Здоровим бути – круто!» 6 Січень Приходько Н.А., Думаленко Н.В.  
39 Інформаційний огляд нових надходжень б-ка Січень Думаленко Н.В.  
40 Підбірка матеріалів по темі:

–          «У царині мистецтва».

–           «Духовність особистості та мистецтво».

–          «Духовна краса врятує світ»

1-11 Лютий ДумаленкоН.В., Настенко О.В.  
41 Книжкова виставка «Черкащина – ти серце України» б-ка Лютий Думаленко Н.В.  
42 Книжкова виставка до  дня рідної мови б-ка Лютий Думаленко Н.В.  
43 Інформаційний бібліомікс 5 Лютий ДумаленкоН.В., Настенко О.В.  
44 Виставка забутих книг 2-11 Лютий ДумаленкоН.В., Настенко О.В.  
45 Книжкова виставка

«Т.Г. Шевченко-літератор та громадський діяч»

1-11 Березень Жила І.А., Кириленко Г.В.,

ДумаленкоН.В.

 
46 Підбірка літератури до конкурсу учнівських творів та поезій присвячених  8 Березню б-ка Березень ДумаленкоН.В.  
47 Підбірка матеріалів по темі:

–          «Ти знаєш, що ти – людина?»

–           «Ти живеш серед людей».

–           «У людини все повинно бути прекрасним і тіло, і душа, і думки»

б-ка

1-11

Березень ДумаленкоН.В., Настенко О.В.  
48 Провести тиждень Дитячої та юнацької книги (за окремим планом) б-ка Березень ДумаленкоН.В.  
49 Підбірка матеріалів по темі:

–          «Знай, люби, бережи».

–          «Здорова природа – здорова людина».

–          «Жити в злагоді з природою»

б-ка

1-11

Квітень ДумаленкоН.В., Настенко О.В.  
50 Огляд «Бережімо Землю» до класної години «Наслідки Чорнобильскої трагедії» 5-11 Квітень ДумаленкоН.В.  
51 До місячника «Екологічних справ»  книжкова виставка «Природа і людина завжди разом» б-ка Квітень ДумаленкоН.В.  
52 Проведення рейду перевіркі стану підручників 1-11 Квітень ДумаленкоН.В.,

актив школи

 
53 Підбірка матеріалів по темі:

–          «Дерево міцне корінням, а людина родом»

–           «Мій родовід»

–           «моральні основи сім’ї»

б-ка

1-11

Травень ДумаленкоН.В., Настенко О.В.  
54 Книжкова виставка до Дня Перемоги б-ка Травень ДумаленкоН.В.  
55 Книжкова виставка  до Дня матирі б-ка Травень ДумаленкоН.В.  
  Прийняття підручників від учнів та вчителів, їхня інвентаризація, ремонт б-ка Травень -червень ДумаленкоН.В.  

 

 

 1. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА.

 

Робота з читачами

 

№ з/п Назва заходів та технологій Термін

виконання

Відповідальний Відмітка   про виконання
1. Перереєстрація та запис нових читачів. Вересень,

жовтень

Бібліотекарі  
2. Обслуговування учнів, вчителів, батьків.

 

Постійно Бібліотекарі  
3. Проведення  бесід  про правила користування бібліотекою. Протягом року Бібліотекарі  
4. Проведення  заходів з ліквідації заборгованості читачів. Постійно Бібліотекарі  
5. Робота з формулярами читачів. Постійно Бібліотекарі  
6. Відзначення  кращих читачів на святі: «Країна казкова – країна книжкова» (Всеукраїнського тиждень дитячої та юнацької книги). Березень, квітень Бібліотекарі  
7. Виховання бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів. За планом Бібліотекарі,

вчителі

 

 

Індивідуальна робота з читачами

 

з/п

Назва заходів та технологій Термін

виконання

Відповідальний Відмітка   про виконання
1. Проводити індивідуальне консультування читачів при виборі книги:

 • рекомендаційні бесіди;
 • бесіди про прочитане;
 • реклама книги;
 • консультації біля книжкових виставок.
 

Постійно

Бібліотекарі  
2. Виділити групи читачів за інтересами. Жовтень

 

Бібліотекарі  
3. Аналіз читацьких формулярів: «Що читаємо? Як читаємо?» Лютий

 

Бібліотекарі  
4. Проводити бібліографічні  індивідуальні консультації:

 • рекомендаційні списки літератури;
 • бібліографічні огляди літератури;
 • тематичні бесіди з визначеної теми.
 

Постійно

Бібліотекарі  

 

Обслуговування читачів

 

з/п

Назва заходів та технологій Термін виконання Відповідальний Відмітка   про виконання
1. Організація інформаційної діяльності по спрямуванню національного самоусвідомлення і духовного становлення учнів – користувачів бібліотеки . Протягом року Бібліотекарі  
2.  Залучення нових читачів:

 • екскурсії до бібліотеки;
 • пояснення учням правил користування бібліотекою;
 • ознайомлення з книжковими виставками, які розкривають фонд бібліотеки.
 

Вересень

 

Протягом року

 

Бібліотекарі.

 
3. Обслуговування читачів протягом року. Системати-чно Бібліотекарі  
4. Налагодити індивідуальну роботу з читачами:

 • тематичні папки за інтересами (для вчителів та батьків);
 • списки рекомендованої літератури;
 • рекомендаційні бесіди, бесіди   про прочитане;
 • рекламування літератури;
 • виставка однієї книги;
 • виставка книг-ювілярів;
 • робота з формулярами читачів;
 • виховання бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів.
 

 

 

Протягом року

 

 

 

Згідно плану роботи на рік

 

Бібліотекарі

 

 

 

Бібліотекарі,

Вчителі початкових класів

 

 

 
5. Продовження роботи літературно-інформаційного центру:

· «Виставка однієї книги»;

· «Прочитай сам, зацікав товариша»;

· «Знайомтесь: нові книжки»;

· «Виставка книг-ювілярів 2017-2018 років».

Протягом року

 

Бібліотекарі  
6. Оформлення інформаційних і книжкових виставок і викладок.

 

Систематично Бібліотекарі  
7. Участь у всеукраїнських конкурсах, акціях, інтернет-семінарах (згідно наказів Департаменту освіти і науки Черкаської облдерж-адміністрації, департаменту освіти і науки, молоді та спорту Черкаської міської ради, ЧОІПП):

·      «Найкращий відгук на прочитану книжку сучасних авторів (4-5 кл.)»;

·      Всеукраїнський місячник «Шкільна бібліотека – центр національно-патріотичного виховання»;

·      «Зорепад книжкових ідей»;

·      «Книги-ювіляри 2017-2018 років»;

·      «Живи, книго!» (в рамках школи).

Протягом року

 

Бібліотекарі,

вчителі-філологи,

дитяча

бібліотека.

 

 

 

 

 1. 3. ОРГАНІЗАЦІЯ КНИЖКОВИХ ФОНДІВ І КАТАЛОГІВ

 

  Назва заходів та технологій Термін

виконання

Відповідальний Відмітка   про виконання
1. Оформлення  передплати на періодичні видання. Жовтень – листопад

 

 Бібліотекарі  
2. Ведення індивідуального, сумарного обліку бібліотечного фонду. Протягом року Думаленко Н.В.  
3. Оформлення  документації  на нові надходження  та систематична  звірка її з бухгалтерією. 1 раз у квартал Думаленко Н.В.  
4. Ведення чіткого  обліку виданих підручників по класах. Протягом року Думаленко Н.В.  
5. Робота з фондом:

–  рознесення книг по стелажах;

–    розміщення згідно таблиць ББК;

–  оформлення книжок, подарованих у ході акції «Подаруй книгу бібліотеці!».

Протягом року Думаленко Н.В.  
6. Вилучення з фондів:

–  застарілих видань;

–  загублених читачами книг;

–  з інших причин (складання актів, вивіз макулатури, здача актів до бухгалтерії; робота із сумарними та інвентарними книгами).

Протягом року

 

 

 

Думаленко Н.В.  
7. Комплектування книжкового фонду. Протягом року Думаленко Н.В.  
8. Робота з фондом підручників:

–  організація видачі підручників;

–  організація здачі підручників;

–  оформлення нових надходжень;

–  інформування вчителів про надходження нових підручників на стенлі «Шкільна бібліотека інформує».

 

Вересень

 

Травень

 

Протягом року

Бібліотекарі  
9. Заходи по збереженню фонду:

–  рейди перевірки стану підручників;

–  робота Книжкової лікарні «Вчись і ти, як книгу берегти» (на уроках трудового виховання у 1-4 класах);

–  індивідуальні бесіди з читачами.

 

І раз на семестр

Протягом року

Актив

самоврядування школи,

класні

керівники,

бібліотекарі

 
10. Ведення всіх операцій з обліку бібліотечного фонду підручників. Протягом року Думаленко Н.В.  
11. Замовлення необхідних підручників на поточний навчальний рік на Репрозитарії Інституту модернізації змісту освіти.

 

Згідно наказу Міністерства освіти України Думаленко Н.В.  
12. Популяризація та вивчення бібліотечного фонду.

 

Протягом року Кл. керівники, бібліотекарі  

 

Робота з підручниками

 

№ з/п Назва заходів та технологій Термін

виконання

Відповідальний Відмітка   про виконання
1 Своєчасно  забезпечити учнів підручниками, які є у наявності.

 

Вересень Бібліотекарі  
2 Вивчати стан забезпеченості учнів підручниками з урахуванням особистих підручників.

 

Вересень

Жовтень

Думаленко Н.В.  
3 Продовжувати комплектувати фонд шкільних підручників. Систематично вести картотеки.

 

Протягом року Думаленко Н.В.  
4 Замовлювати необхідні підручники на поточний навчальний рік на Репрозитарії Інституту модернізації змісту освіти.

 

Згідно наказу Міністерства освіти України Думаленко Н.В.  
5 Провести списання підручників загублених читачами та застарілих.

 

За потребою Думаленко Н.В.  
6 Прийняти участь у шкільному етапі акції «Живи, Книго!».

 

За планом Бібліотекарі,

класні керівники

 
7 Проведення бібліотечних уроків.

 

Протягом року Класні керівники,

бібліотекарі

 
8 Провести повну інвентаризацію фонду підручників, розстановку їх по класах, найменуваннях, роках видання.

 

Вересень,

Квітень-травень

Бібліотекарі  

 

 1. ЗАХОДИ З ПОПУЛЯРІЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Керівництво читанням дітей

 

№ з/п Назва заходів та технологій Термін

виконання

Відповідальний Відмітка   про виконання
1 Індивідуальні бесіди:

–  при запису до бібліотеки;

–  рекомендації щодо вибору літератури та читання,

–  про прочитане.

 

Вересень – травень

 

 

 

Бібліотекарі

 
2 Оновлювати постійно-діючі книжкові      виставки та полички:

–  «До природи не неси шкоди»

–  Абетка здоров’я

–  «Край, овіяний легендами» (Черкаський край)

–  Безпека життєдіяльності

–  Увага на дорозі!

–  Пожежна безпека

–  Сім’я і школа – дві могутні сили виховання (для батьків)

–  Для Вас, вчителі

–  Книги – помічники в навчанні

–  Я – громадянин України і цим пишаюсь

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

Бібліотекарі

 
3 Оформлювати тематичні книжкові полиці:

–  До першого уроку

–  Знайомтесь, новинки!

–  Українська книга – дітям

–  Правові знання – підліткам

–  «Подаруй книгу школі»

–  До ювілейних дат

–  Книги-ювіляри 2017-2018 років

–  Прочитав сам, зацікав товариша

–  Виставка однієї книги

–  48 книг, які необхідно прочитати кожному

–  Рідна мова – то доля народу

–  Твої герої, Україно!

–  Порожня зона, край мовчання…(до дня пам’яті Чорнобиля»

Серпень – вересень.

 

Протягом року

 

Бібліотекарі

 
4 Добірка літератури та матеріалів щодо участі учнів у шкільних фестивалях та конкурсах:

–  «Що? Де? Коли?»

–  «Обери життя!»

–  Україна – це ми!

–  Предметних тижнях

Протягом року Заступник директора з НВР

Жила І.А.,

класні керівники,

бібліотекарі

 
5 Бібліотечні уроки:

–  Країна казкова – країна книжкова (бібліоподорож).

–  «Бібліотечний вернісаж» (бібліотечний урок-екскурсія для першокласників)

–  У світі казки, музики та барв (літературна гра-подорож).

–  «А ми тую козацькую славу збережемо».

–  «Україна – наш спільний дім»

–  «Знай і люби свій рідний край» (усний журнал).

 

За планом

 

 

Бібліотекарі,

вчителі-філологи,

класні керівники,

дитяча бібліотека

 
6 Бібліотечні уроки інформаційної культури:

–  Подорож у країну «Журналія». Періодичні видання для учнів початкової школи. (огляд-реклама видань).

–  Основні елементи книги. «Книга незвичайна – книга віртуальна».

–  Безпечний інтернет для дітей та підлітків. Знайомство з блогом бібліотеки.

–  Віртуальні бібліотеки: мандрівка сторінками сайтів дитячих видань. Медіатека на блозі бібліотеки.

–  Електронні бібліотеки на допомогу навчанню.

–  Знамениті бібліотеки світу.

За планом

 

 

Бібліотекарі,

вчителі-філологи,

класні керівники,

дитяча бібліотека

 
7 Інформаційна перерва в бібліотеці «Подорож книжковими полицями». Постійно Бібліотекарі  
8 Бібліографічні огляди:

–  До дня української писемності;

–  До дня Чорнобильської трагедії;

–  До дня матері;

–  «Великі українці»;

–  Рекомендуємо почитати;

–  До ювілейних дат (письменників, видатних людей, міжнародних днів).

 

За планом

 

 

 

 

 

Бібліотекарі

 
8 –  Всеукраїнський день  бібліотек.

–  Всеукраїнський місячник «Шкільна бібліотека – центр національно-патріотичного виховання».

–  Тиждень дитячої та юнацької книги.

–  «Живи, книго!» (в рамках школи).

Протягом року Бібліотекарі,

вчителі

 

 

 

 

 1. РОБОТА З ДБА

 

     Для забезпечення якісного інформаційно-бібліографічного обслуговування педколективу, учнів та батьків бібліотека і надалі приділятиме першочергову увагу довідково-бібліографічному апарату:

 

№ з/п Назва заходів та технологій Термін виконання Відповідальний Відмітка   про виконання
1 Поповнення і впорядкування каталогу і картотек:

–   «Картотека підручників»;

–  «Картотека нових надходжень».

Протягом року  

Думаленко Н.В.

 
2 Консультативні години «Робота з картотеками». За необхідністю Думаленко Н.В.  
3 Пояснення учням правил користування ДБА. За необхідністю Думаленко Н.В.  
4 Проводити бібліографічні огляди літератури, перегляди літератури до знаменних дат, до дат народження письменників, свят. Протягом року Бібліотекарі  
5 Робота з тематичними папками. Протягом року Бібліотекарі  
6 Створення рекомендаційних списків художніх творів, що вивчаються за новою шкільною програмою (у  3-4-х класах). Серпень-вересень Думаленко Н.В.  

 

 

 

 1. РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ ШКОЛИ
№ п/п Назва заходів та технологій Термін виконання Відповідальний Відмітка   про виконання
1. Інформаційне забезпечення вчителів новинками літератури (з використанням картотек, каталогів, стенду «Шкільна бібліотека інформує»), які надійшли до бібліотеки під час акції «Подаруй книгу бібліотеці!». Постійно Бібліотекарі  
2. Оформлення книжкових виставок до педрад. За потребою Бібліотекарі  
3. Інформаційне забезпечення проведення педагогічних рад:

–  підготовка анотованих списків літератури до педрад.

За потребою Бібліотекарі  
4. Брати участь у педрадах, семінарах, шкільних методичних обєднаннях Протягом року Бібліотекарі  
5. Індивідуальне інформування вчителів, що атестуються. Постійно Бібліотекарі  
6. Брати участь у підготовці та проведенні предметних тижнів. Постійно Бібліотекарі  
7. Інформувати оргкомітет огляду-конкурсу «Живи, книго!» про стан збереження підручників класами. Протягом року Бібліотекарі, актив самоврядування школи  
8. Постійно допомагати у виборі літератури педколективу школи при проведенні масових заходів. Протягом року Бібліотекарі  
9. Допомога класним керівникам початкових класів книжковими добірками щодо організації уроків позакласного читання. Протягом року Бібліотекарі  

 

 1. РОБОТА З БАТЬКАМИ

Шкільна бібліотека допомагає батькам у вихованні в учнів любові до книги та культури читання. А батьки в свою чергу, надають допомогу у збереженні шкільних підручників.

 

№ з/п Назва заходів та технологій Термін

виконання

Відповідальний Відмітка   про виконання
1 Створення у бібліотеці куточка «Сім’я і школа – дві могутні сили виховання». Вересень Бібліотекарі  
2 Проводити консультації з батьками по ремонту книг та збереженню навчальної літератури . Протягом року Бібліотекарі  
3 Вести пропаганду літератури для батьків з виховання дітей. Протягом року Бібліотекарі  
4 Продовжувати поповнювати папку для батьків «Читання і бібліотека у житті вашої дитини». Протягом року Бібліотекарі  
5 Провести анкетування учнів щодо їх інтересів  у читанні (5 кл.) Січень-лютий

 

Бібліотекарі,

класні керівники

 
6 Оформити книжкову викладку нових книг для вчителів, батьків та учнів (до дня бібліотек). 30 вересня Бібліотекарі  

 

 1. ПІДВИШЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 

1 Приймати участь в роботі методичних об’еднань шкільних бібліотекарів протягом року ДумаленкоН.В., Настенко О.В.
2 Відвідувати семінари шкільних бібіліотекарів протягом року ДумаленкоН.В., Настенко О.В.
3 Відвідувати наради протягом року ДумаленкоН.В., Настенко О.В.
4 Відвідувати засідання школи бібліотечної майстерності протягом року ДумаленкоН.В., Настенко О.В.
5 Відвідувати засідання творчої групи протягом року ДумаленкоН.В., Настенко О.В.
6 Постійно займатися самоосвітою протягом року ДумаленкоН.В., Настенко О.В.

 

 

 1. ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА.

 

№ з/п Назва заходів та технологій Термін

виконання

Відповідальний Відмітка   про виконання
1. З метою збереження книжкових фондів та належного стану приміщення проводити санітарні дні (останній день місяця) протягом року ДумаленкоН.В., Настенко О.В.  
2. За фінансової підтримки дирекції школи забезпечувати оргтехніку читального залу бібліотеки необхідними розхідними матеріалами. протягом року ДумаленкоН.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до плану роботи шкільної бібліотеки

План заходів бібліотеки 

Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32

щодо посилення національно-патріотичного виховання

дітей та учнівської молоді

Формування патріотизму в українському суспільстві залишається першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому. У зв’язку з цим, національно-патріотичне виховання є важливим сектором навчально-виховного процесу.

Саме національно-патріотичне виховання закладає підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку на засадах гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

Основні завдання виховної діяльності сучасних закладів освіти визначені Законами України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років»; указами Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», від 24.03.2015 № 169/2015 «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни», від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 12.08.2015 № 471/2015 «Про заходи у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру», від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», від 09.11.2015 № 633/2015 «Про відзначення у 2015 році Дня Гідності та Свободи», від 03.12.2015 № 675/2015 «Про відзначення 25-ї річниці незалежності України», від 30.12.2015 № 731/2015 «Про відзначення у 2016 році Дня Соборності України», від 22.01.2016 № 17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років», від 15.03.2016 № 94/2016 «Про відзначення 20-ї річниці Конституції України», від 08.04.2016 № 130/2016 «Про відзначення у 2016 році Дня пам’яті та примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні»; постановами Верховної Ради України від 12.05.2015 № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 22.07.2015 № 524 «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного виховання»; розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 998-р «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року», від 25.12.2015 № 1400-р «Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік», від 13.01.2016 № 3-р «Про затвердження плану заходів із відзначення у 2016 році Дня Соборності України», від 05.05.2016 № 348-р «Про затвердження плану заходів щодо вшанування Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу», від 11.05.2016 № 372-р «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 20-ї річниці Конституції України», від 27.05.2016 № 418-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік», наказах Міністерства освіти і науки України від 28.05.2015 № 582 «Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах», від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти».

Завдання сучасної системи виховання, які випливають із суспільних потреб сьогодення, полягають у реальному переході до педагогічної творчості та індивідуального впливу, у переорієнтації учнівських і педагогічних колективів на гуманізацію виховання, створення умов для цілеспрямованого систематичного розвитку людини як суб’єкта діяльності, особистості, індивідуальності.

     Завдання навчальних закладів так побудувати виховну діяльність, щоб сама її організація, приклади авторитетних наставників-учителів, шкільне середовище виховували дітей у дусі патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, національної ідентичності, самобутності. При цьому патріотизм є чужим націоналізму, шовінізму, сепаратизму і космополітизму.

Завдання шкільної бібліотеки полягає у тому, щоб слова «Україна», «патріотизм» набували для дитини особливого смислу, тобто сприймалися не лише розумом, а й «серцем». Для цього слід чітко усвідомлювати завдання національно-патріотичного виховання:

 • утвердження в свідомості й почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
 • виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
 • утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;
 • культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережливого ставлення до природи;
 • формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
 • усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;
 • підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника Вітчизни, героя тощо.

 

Метою заходів у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді в навчальних закладах є сприяння набуттю дітьми та молоддю досвіду патріотичних дій, виховання їх у дусі патріотичного обов’язку.

 

№ з/п Назва заходів та технологій Термін

виконання

Відповідальний
1. Оформлення книжкової виставки до першого уроку «Україна – це ми!». Серпень 2017 Бібліотекарі
2. Оформлення книжкової виставки до 151-річниці від дня народження першого президента України, визначного державного і громадського діяча Михайла Грушевського. Вересень 2017 Бібліотекарі
3. Оформлення тематичної полички «Знай, люби, бережи історію свого народу» (до дня українського козацтва). До 14 жовтня 2017 Бібліотекарі
4. Оформлення книжкової виставки «Черкащина – ти серце України!» До 14 жовтня 2017 Бібліотекарі
5. Оформлення  тематичної полички «Видатні особи мого рідного краю». Жовтень 2017 Бібліотекарі
6. Бібліотечний урок «А ми тую козацькую славу збережемо» Жовтень 2017 Бібліотекарі

 

7. Усний журнал «Україна – наш спільний дім» Жовтень 2017 Бібліотекарі

Кл. кер. 6 кл

8. Усний журнал  «Україна – єдина країна» Жовтень 2017 Бібліотекарі

Кл. кер. 5 кл

8.        Добірка літератури з теми  «Свіча пам’яті» (до Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій). Листопад

2017

Бібліотекарі
9.        Розміщенн матеріалів патріотичного змісту на сайті закладу (бібліотечні уроки, усні журнали, проекти тощо) Постійно Бібліотекарі
10.    Оформлення тематичної полички до дня  Соборності України «В єднанні сила й міць держави» Січень 2018 Бібліотекарі
11.    Оформлення тематичної полички «День пам’яті героїв Крут». Січень

2018

Бібліотекарі
12.    Оформлення тематичної полички, добірка матеріалів до проведення заходів в гімназії, приурочених Революції гідності та подіям на Сході України у 2014 р. Лютий

2018

Бібліотекарі
13.    Оформлення книжкової виставки «Учітесь, читайте, чужого навчайтесь, свого не цурайтесь», присвяченої пам’яті Т.Г.Шевченка. Березень 2018 Бібліотекарі
14.    Оформлення  тематичної полички «Традиції українського народу» Березень 2017 Бібліотекарі
15.     Оформлення книжкової виставки «Пам’ятаємо і не забудемо ніколи». Травень

2018

Бібліотекарі
16.    Добірка літератури за темою «Перемога єднає покоління». Травень

2018

Бібліотекарі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Лип    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031