Критерії оцінювання з української літератури

Науково-педагогічний проєкт «Інтелект України»

За програмою Гавриш І. В., Гученко О. В., Мартиновець С. М.

Критерії поурочного оцінювання на уроках з української літератури

Українська література

Система оцінювання результатів навчання